PvdA Rotterdam wil schoolreisjes afschaffen

De PvdA in Rotterdam wil dat de vrijwillige ouderbijdrage voor niet-verplichte activiteiten op basisscholen omlaag moet, en een maximum krijgt van 50 euro. Dit moet ervoor zorgen dat er geen kinderen van armlastige ouders op school moeten achterblijven. Ook moet er meer geld beschikbaar komen uit het armoedebudget.

De ouderbijdrage op scholen is (landelijk) vrijwillig. Kinderen moeten altijd mee kunnen doen met de verplichte activiteiten, ook als ze niet betalen, maar voor de vrijwillige activiteiten geldt dit niet. Zo mogen knutselspullen voor de verplichte handvaardigheidsles of grondstoffen voor scheikundepractica dus best uit de ouderbijdrage worden betaald, zo lang de leerlingen van niet-betalende ouders maar mee mogen doen.

Anders ligt dat met vrijblijvende activiteiten, zoals een bezoek aan de dierentuin of een pretpark, of bijvoorbeeld de Romereis op een gymnasium. Niet-betalende leerlingen mogen in de regel niet mee, en blijven achter op school. Door de maximum bijdrage voor ouders jaarlijks op 50 euro vast te stellen, hoopt de PvdA het aantal ouders voor wie de ouderbijdrage onbetaalbaar is, te verkleinen. Dat dat ook ten koste gaat van de activiteiten omdat de school ze niet meer kan betalen, nemen ze kennelijk op de koop toe.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage verschilt per school. Meestal ligt deze tussen enkele tientjes en honderd euro, maar de Rotterdamse Schoolvereniging spant de kroon met maarliefst 771 euro, waarmee ze hun leerlingenpopulatie dus behoorlijk kunnen sturen - ouders met een laag inkomen zullen hun kind daar niet snel aanmelden. Dergelijke voorbeelden vind je door het hele land, reden dat de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage ook al in Den Haag is besproken.

Wethouder Engberts stelt voor om die ouderbijdrage van 50 euro voor de 30.000 armste kinderen volledig uit het gemeentefonds te betalen. Een schooldirecteur uit Rotterdam-Zuid ziet dit niet als een logische oplossing: hij vindt het niet nodig om de verantwoordelijkheid voor de betaling volledig bij de ouders weg te halen. Hij geeft aan alle ouders die in september de bijdrage nog niet hebben betaald, zo'n 20 procent, persoonlijk te bellen en uit te leggen waar het geld voor bedoeld is. De meesten betalen dan alsnog.