Unicum: hert eet menselijke resten

In de Verenigde Staten zijn onlangs voor zover bekend de eerste beelden gemaakt van een hert die zich tegoed doet aan menselijke resten. De beelden zijn gemaakt op een onderzoekscentrum nabij San Marcos, Texas.

Op deze zogenaamde body farm worden overleden mensen op diverse plekken neergelegd om zo over langere tijd te kunnen bestuderen wat er in de natuur precies gebeurt met een menselijk lichaam. Door bijvoorbeeld naar verschillende aanwezige insecten te kijken kan dan bepaald worden hoe lang iemand al dood is, wat uitkomst kan bieden in onderzoeken naar het overlijden van mensen. 

In juli 2014 lieten de onderzoekers een lichaam achter in een bebost gebied van FARF, het onderzoekscentrum in Texas. Ze plaatsten er een camera bij om te kijken welke lokale diersoorten op het lichaam af zouden komen, waarmee ze dan konden uitzoeken hoe verschillende diersoorten hun sporen nalaten op het lichaam. 

Vossen, gieren, wasberen en coyotes werden wel verwacht, maar plotseling schoof een andere gast aan de tafel aan. Op 5 januari 2015 werd een foto gemaakt van een jong hertje. Het bloeddorstige monster stond bij het lichaam met een rib in zijn bek, iets wat een ruime week later weer gebeurde. Of het een ander hert was is niet helemaal duidelijk, maar volgens de onderzoekers zou het zeker kunnen dat het eerste hert trek had in nog een menselijke versnapering.

Het is de eerste keer dat bewijs geleverd wordt van een op menselijke restanten kauwend hert. Dat de lieve hertjes bij tijd en wijlen vleesverscheurende moordmachines zijn was al langer bekend. Zo zijn ze wel eens gezien terwijl ze vissen, vleermuizen of konijnen aten. Volgens wetenschappers komt dit gedrag met name door de aanwezigheid van mineralen in het vlees, die de herten via hun gewone dieet niet binnen krijgen. 

Het onderzoek is inmiddels gepubliceerd en is hier te vinden. Men gaat er vanuit dat het waarschijnlijk niet vaak voor zal komen dat herten genieten van een dood mens, maar de opgedane informatie kan zeer nuttig zijn bij het oplossen van diverse zaken.