Nederlandse verkiezingen onder toezicht OVSE

We kennen het van dictaturen in donker Afrika of juntastaten in Zuid-Amerika: internationale controleurs bij de verkiezingen. Maar ook in Nederland zijn ze te gast, overigens op ons eigen verzoek. Om te controleren of er niet, zoals volgens Donald Trump in de VS gebeurd zou zijn, vijf miljoen illegale stemmen worden uitgebracht.

Een internationale missie bekijkt of de Nederlandse verkiezingen goed zijn georganiseerd en uitgevoerd worden. Het zijn de zes waarnemers van een tak van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), het Bureau Democratische Instellingen en Mensenrechten (Odihr). De Nederlandse overheid heeft zoals in eerdere jaren de OVSE uitgenodigd te komen kijken.

Eerder dit jaar heeft de internationale organisatie na een driedaagse verkenningsmissie in januari beslist wat voor waarnemers er in ons land aan de slag gaan. De missie staat nu onder leiding van de Hongaar Miklós Haraszti en richt zich van 1 tot 18 maart vooral op juridische en organisatorische aspecten. De missie gaat niet het stemmen zelf of het tellen van de stembriefjes controleren. De bevindingen van de missie moeten acht weken na de stembusgang bekend worden.

OVSE-waarnemers voor stembusgang in de weer
OVSE-waarnemers voor stembusgang in de weer (Foto: ANP)