Instroom asielzoekers fors lager

De instroom van asielzoekers is in januari van dit jaar met 30 procent afgenomen ten opzichte van december. In de eerste maand van dit jaar deden volgens cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bijna 2700 mensen een aanvraag, tegen bijna 3900 een maand eerder.

Het gaat in de cijfers om de totale instroom, dus zowel om eerste asielaanvragen, herhaalde aanvragen en nareizigers. Laatstgenoemde categorie daalde het scherpst, met bijna de helft. Nareizigers zijn gezinsleden van vluchtelingen die al te horen hebben gekregen dat ze hier mogen blijven. Van deze groep komt 70 procent uit het door oorlog verscheurde Syrië.

Een duidelijke verklaring heeft de IND niet. "Vooralsnog is dit een incidentele daling over één maand en zijn er geen aanwijzingen dat deze daling zich over een langere periode zal voortzetten", aldus de dienst.

Vorig jaar werden in totaal 31.600 asielaanvragen ingediend. De piek was in 2015, toen bijna 59.000 mensen om opvang in Nederland vroegen.

Van alle asielzoekers in januari komt 39 procent uit Syrië. Eritreeërs volgen met 11 procent.

Instroom asielzoekers fors lager
Instroom asielzoekers fors lager (Foto: ANP)