Studenten Europa's topuniversiteit: blanke filosofen weg

Het zijn roerige tijden binnen de filosofische kringen in Londen. De studentenvereniging van de School of Oriental and African Studies (SOAS) in Londen heeft een zeer opvallende eis op tafel gelegd bij het bestuur van de Universiteit van Londen. De vereniging pleit publiekelijk voor het gericht doen verdwijnen van filosofen als Plato, Descartes, Immanuel Kant en Bertrand Russell uit het lesprogramma omdat zij blank zijn. De SOAS is onderdeel van de Universiteit van Londen, dat te boek staat als één van Europa's topuniversiteiten.

De motivatie achter het opvallende geluid zou zijn dat de meerderheid van de filosofen binnen de studie Filosofie uit Afrika of Azië afkomstig zou moeten zijn, in tegenstelling tot blanke, westerse denkers.

De studenten claimen dat dit een onderdeel is van strategie om de universiteit te 'dekoloniseren'. Een universiteit die zij afdoen als een 'blank instituut'. De SOAS, opgericht in 1916, staat bekend als een wereldwijd leidend instituut voor studies gericht op Azië, Afrika en het Midden-Oosten. 

In een opgestelde lijst van educatieve prioriteiten, getiteld 'Dekolonisatie van SOAS: confronteren van het blanke instituut', is te lezen dat het doel van de eis is om 'een milieu te creëren waarin het blanke curriculum wordt geadresseerd, door onder andere iedere literatuurlijst drastisch te herzien'. 

Daaraan wordt toegevoegd dat blanke filosofen alleen nog dienen te worden bestudeerd wanneer benodigd en zelfs dan enkel vanuit kritisch oogpunt. Als voorbeeld van een kritisch oogpunt noemt de vereniging 'het erkennen van de koloniale context waarin zogeheten Verlichtingsfilosofen schreven'. 

De beweging wordt ondersteund door officier van de onderwijsvereniging Ali Habib, die tevens plaatsheeft in de Raad van Toezicht van de SOAS. Diezelfde Habib wil graag van de gelegenheid gebruik maken om een lans te breken voor studiebeurzen gericht op vluchtelingen.

'Studenten Europa's topuniversiteit: blanke filosofen weg'