Chinezen doelwit Noord-Afrikaanse bendes

Jij of je ouders komen uit een ver land, je werkt keihard, studeert en uiteindelijk verdien je daardoor de nodige munten. Maar wat levert jou dit op in je nieuwe vaderland? Vanuit Parijs komt het antwoord: haat van andere migranten. Je bent namelijk succesvol, doet geen beroep op de belastingbetaler om rond te komen en daarom ben je een legitiem doelwit.

Dit lijkt althans de mening te zijn van Noord-Afrikaanse bendes die de hoofdstad van Frankrijk onveilig maken. Als ze geen auto's in de fik steken, vallen ze tegenwoordig Chinese migranten aan. Een groep met een duidelijk aantoonbare maatschappelijke bijdrage, harde werkers en vrijwel gevrijwaard van structureel wangedrag en misdaad.

Alleen al in 2016 registreerde de Parijse politie 200 gevallen van geweld tegen Chinese immigranten. Vrijwel allemaal afkomstig van bendes die afkomstig zijn uit Islamgekke landen.

Yvon Sun, een woordvoerder van de Chinese gemeenschap in Parijs bevestigt de verhalen. Het geweld vanuit Noord-Afrikaanse hoek neemt volgens hem toe. Bij een recent geval werden een paar Chinese kinderen, jonger dan 10 jaar oud, bedreigd met een mes en beroofd door de usual suspects. In augustus werd er nog een Chinese man geslacht tijdens een beroving.

Opvallend genoeg maken de daders van hun hart geen moordkuil en zijn behoorlijk open met hun mening over mensen die je ook als lotgenoten zou kunnen beschouwen. Eentje vertelde tijdens de een tv-interview: "Zo werkt het nu eenmaal. Ik hou niet van Chinezen". Een ander valt hem bij: "De Chinezen zijn veel te rijk geworden in Frankrijk. Dat is niet eerlijk. Ze hebben mooie kleren en grote auto's". Ondanks de bijna tastbare vijandigheid, doet de politie niet al te veel moeite om de kersverse staatsburgers te beschermen tegen het xenofobe en/of racistische geweld. Diverse misdaden worden nauwelijks onderzocht.

Guylain Chevrier, Een Franse socioloog, ziet een patroon dat steeds vaker de kop opsteekt sinds de laatste golf van nieuwkomers in het land. "De Chinese gemeenschap staat bekend als een gemeenschap waarmee het goed gaat. Ze kunnen hun eigen boontjes doppen", aldus Chevrier. "Dit staat in schril contrast met andere immigranten die meer veeleisend zijn en zichzelf een slachtofferrol aanmeten". Hij voegt eraan toe dat de autoriteiten vaak een extreem passieve rol spelen betreffende alles dat speelt binnen de islamitische gemeenschap.