Plasticetende bacteriŽn komen eraan!

Sinds de neolitische revolutie is er een primaatsoort behoorlijke dominant geworden op deze planeet: de mens. An sich is dit gegeven niet eens zo heel erg, ware het niet dat andere dieren hier nogal last van hebben. Een voorbeeldje hiervan is onze verslaving aan plastic. Verschillende dieren werken dit onbedoeld naar binnen en komt dit vrijwel onafbreekbare goedje in de voedselketen terecht. In Israël lijken ze voor dit probleem een eindoplossing bedacht te hebben.

Plastic gebruiken we pas relatief kort; vanaf de tijd van onze grootouders (of voor jonge Fok!kers zelfs overgrootouders) kwam dit materiaal in zwang. We verpakken vrijwel alles in plastic. Soms zelfs tot aan het belachelijke af. Zelfs stukjes kaas van 8x8 cm worden tegenwoordig per plakje keurig verpakt in polyetheen. In theorie recyclen we die bende weer, maar in de praktijk gooien we heel veel weg. Dit komt allemaal in de natuur terecht. Naar schatting drijft er momenteel zo'n 250.000 ton van deze rotzooi in de oceanen. Volgens Scientias komt dit neer op vijf biljoen kleine en zelfs nog kleinere stukjes plastic.

Buiten een nodigde cultuuromslag zou het geweldig zijn als de mens tevens een oplossing zou bedenken voor dit wereldwijde probleem. Niet alleen dieren sterven doordat hun maag geblokkeerd wordt door plastic; uiteindelijk komt het ook op ons bordje terecht. 18 procent van de vissen zou al plastic in hun binnenste hebben zitten. Wetenschappers van de universiteit van Ben Goerion in Beer-Sheva, Israël, hebben uitgerekend dat 'we' jaarlijks 300 miljoen ton aan plastic produceren. Als we deze lijn doortrekken dan zou tegen 2050 de totale hoeveelheid gewicht hiervan hetzelfde zijn als het gewicht van al het leven in de oceanen. Zij bedachten daarom een oplossing: genetisch gemanipuleerde bacteriën.

De eencelligen met de naam Pseudomonas Putida bleken uitstekend geschikt te zijn om ander werk te gaan verrichten. Ze kregen een kleine aanpassing, waardoor ze nu in staat zijn om PET (Polyethyleentereftalaat) op te smikkelen. Dit type kunststof wordt veelvuldig gebruikt door verschillende industrieën om ons -de plasticjunks- weer een tijdje aan te kunnen laten modderen.

Er moet nog veel onderzoek gedaan worden om de bacterie uiteindelijk op grote schaal in te kunnen gaan zetten, maar de eerste resultaten zijn bemoedigend. Andere wetenschappers is het in het verleden gelukt om ook andere bacteriën te vinden die ook in staat waren om plastic af te breken door het simpelweg op te eten. Om een of andere reden is hier nog weinig mee gedaan. Misschien is het een kwestie van willen.


Een kleine uitleg