Nostradamus: is Trump de derde Antichrist?

Sinds de uitslag van de verkiezingen in november 2016 is een deel van de Amerikaanse bevolking bang voor de zogenaamde ‘Trump-Apocalyps’. En gisteren heeft de populaire Amerikaanse zender History Channel, twee dagen voor de inauguratie van Donald Trump, een twee uur durende documentaire uitgezonden met de titel: “Nostradamus: De verzen over de verkiezingsstrijd van 2016”.

Nostradamus, de Franse arts, apotheker en astroloog leefde van 1503 tot 1566 en zou naar gelang onder andere de grote recessies van de jaren dertig, de 2e wereldoorlog en de aanslagen van 11 september 2001 goed hebben voorspeld. En met deze voorspellingen heb ik er slechts een paar genoemd uit de velen die aan hem worden toegeschreven. Nostradamus schreef zijn voorspellingen in kwatrijnen (verzen van vier regels) en maakte daarbij ook gebruik van vreemde codes, cryptische omschrijvingen en tekeningen. In 1555 schreef hij over een derde Antichrist die de wereld in een poel van verderf zou storten. Algemeen wordt aangenomen dat Napoleon en Hitler de 1e en 2e Antichrist waren en Nostradamus dat juist voorspeld had, maar wie is dan de derde? Misschien Donald Trump?

De grootste Christelijke krant van Amerika, de Christian Post, had er in januari 2016 een stuk over. Destijds schreef de krant al dat haar volgers zich moesten voorbereiden op de komst van een ‘valse profeet’ die miljoenen mensen met zijn redevoeringen en speeches zou gaan manipuleren.

Als bron van hun artikel gebruikte de krant verzen die reeds door het ‘Amerikaanse Nostradamus Gezelschap’ waren ontcijferd. Een van de verzen gaat daarbij gepaard met een brandende toren waar het gezelschap bijschreef dat Nostradamus mogelijk op de “Trump-Tower” doelde en het vuur een boodschap was. Het vuur was een weg om miljoenen mensen te waarschuwen voor zijn opruiende en beledigende teksten en waarmee hij de wereld in vuur en vlam zou zetten.

Een ander vers van Nostradamus gaat als volgt: “Beesten komen door de honger de grote meren over. Het grootste deel van het slagveld zal tegen Hister zijn. In zijn ijzeren kooi wordt de Grote gezogen als het Duitse kind geen regels opvolgt”

Het Gezelschap vervolgt hiermee zijn beweringen dat Hister de Latijnse naam voor de Donau is, de rivier die ook door Duitsland vloeit. Trump heeft van oudsher Duitse roots en het Duitse kind zou lak hebben aan alle regels en dat hebben we het laatste jaar veel gezien. Onder het slagveld zou kunnen worden verstaan het Republikeinse slagveld dat door Trump is aangericht tijdens de verkiezingen waarbij geen enkele andere partijgenoot het tegen hem kon opnemen en de partij an sich tot op het bot verdeeld leek te raken. Met de ‘ijzeren kooi’ wordt volgens hen 'TV' bedoeld waar Trump tijdens de tv-debatten en de er omheen hangende media miljoenen mensen (de Grote??) aan de buis gekluisterd hield en kon bereiken. De 'beesten' zouden de illegale immigranten zijn die op de vlucht de Rio Grande oversteken, de mensen waartegen Trump juist zo geageerd heeft. Tevens kan ook de vluchtelingencrisis in Europa bedoeld worden en dat de vluchtelingen de Middellandse Zee oversteken waarbij Duitsland een belangrijke rol speelt.

De vraag is ook of Nostradamus de strijd tussen Clinton en Trump heeft voorzien. Meermaals spreekt hij in zijn verzen over een “gemaskerde vrouw en een schreeuwer die een strijd aangaan waarbij laatstgenoemde uiteindelijk het leger zal aanvoeren.

In Centurie VIII, Kwatrijn 15 schrijft Nostradamus: ”De gemaskeerde vrouw zal het noorden verdelen, Europa en de rest van de wereld zal getergd worden. Twee fouten worden haar fataal, waardoor het evenwicht tussen beide in haar nadeel zal uitslaan”. 

Ook hier kan je vergelijkingen vinden. Trump ging naar Ohio en voerde daar flink campagne en daar werd de basis gelegd voor zijn overwinning net als in enkele andere staten in het noorden van de VS, waarbij de uiteindelijke overwinning van Trump, ondanks alle peilingen in een groot deel van de rest van de wereld als klap in het gezicht werd ontvangen. Over de fouten van Clinton kan je discussiëren maar kun je invullen als in elk geval het emailschandaal en/of de fraude waarmee ze ineens geconfronteerd werd”.

Het Amerikaanse Buzznews schreef in het begin van de verkiezingsstrijd al eens dat Trump de derde Antichrist zou zijn. De man die na Hitler en Napoleon door Nostradamus voorzien was. De man die het einde van de bestaande wereld zou inluiden. Buzznews schreef daarbij dat de man, in dit geval Trump, zoals een christelijke gewoonte als een nieuwe Messias met veel feest en bombarie wordt ontvangen maar dan al snel zou veranderen in het tegenovergestelde. Eind november schreef Reine Priebus, voorzitter van de Republikeinse partij, na de zege van Trump op Twitter: ”Zoals de drie wijzen het al voorzien hadden  gaan we deze kerst de boodschappen van onze nieuwe koning vieren”. Wordt Trump hiermee als nieuwe Messias bestempeld?  Trump had bij een diner na het derde debat ook al geroepen dat 'ook zijn vader timmerman was geweest' waarmee hij een vergelijking maakte met Jezus? 

En dan was er nog dat incident met de paus. De Paus had op een reis van Mexico naar Rome gezegd dat de persoon (Trump dus) die aan het bouwen van muren in plaats van het bouwen van bruggen dacht geen echte Christen kon zijn. Trump reageerde keihard door te stellen dat als het Vaticaan straks onder vuur zou liggen van IS we allemaal weten wat de ultieme prijs zou zijn voor IS en dat de Paus dan zou bidden dat hij eerder naar President Trump geluisterd had. De dag daarop stond onder andere in het Daily News een foto van Trump met daaronder: Anti-Christ!

Nostradamus-expert John Hogue denkt echter niet dat Trump Mabus is. (Mabus is de codenaam die Nostradamus gebruikt voor Lucifer). Wel gelooft hij dat Trump straks slachtoffer kan worden van een aanslag. Deze gebeurtenis kan dan het begin zijn van een dominospel dat een derde wereldoorlog in gang zal zetten. Een wereldoorlog die volgens de voorspelling maar liefst 27 jaar zal gaan duren.

Het is natuurlijk altijd de vraag hoe betrouwbaar uitlatingen van Nostradamus zijn. Ze zijn immers cryptisch en je kan ze op verschillende wijzen interpreteren en daarmee altijd in te passen in bestaande of historische gebeurtenissen. Mocht je je vervelen dan is de documentaire van History Channel zeker een aanrader om eens te gaan kijken. Het Duitse Bild pakte vandaag in elk geval groot uit met dit bericht en wil ongetwijfeld nog eens wat zout in de wond strooien. De wond die sinds de uitslag in november schijnbaar nog altijd zeer doet in Duitsland.

Één ding weten we dan nog wel. Als Trump niet de 3e antichrist is wie is het dan wel? Andere kandidaten zijn op dit moment Poetin en de Noordkoreaanse Kim Jong-un. Of misschien is het Trumps schoonzoon Jared Kushner. Zijn kantoor in Manhatten heeft als adres ‘666 Fifth Avenue’ en laat 666 nu het getal van de duivel zijn…