Koenders: NAVO-uitspraak Trump kardinale fout

Het zou een "kardinale fout" zijn om te zeggen dat de NAVO niet belangrijk meer is of haar beste tijd heeft gehad. Dat zei minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken maandag in Brussel over de uitspraak van Donald Trump dat het militaire bondgenootschap achterhaald is.

Koenders noemde die uitspraak van de aankomende Amerikaanse president "zorgelijk", hoewel hij erop wees dat er in Trumps team "heel anders" over gedacht wordt. "Het zou echt een fout zijn in een onveilige wereld om te zeggen dat we de NAVO niet meer nodig hebben", aldus Koenders.

"In de onveilige situatie waarin we zitten is de trans-Atlantische band voor Europa zeer belangrijk, ook voor Nederland, vervolgde Koenders, die nu eerst Trumps daden wil afwachten. ,,We moeten zo spoedig mogelijk met Trump om tafel gaan zitten, want ook voor de VS is de NAVO belangrijk. Er liggen wederzijdse belangen."

Tegengeluid
Koenders was in Brussel voor overleg met zijn EU-ambtgenoten, maar Trump werd volgens hem niet besproken. "Het blijft een beetje moeilijk voor ons om een oordeel te vellen over een president die nog niet begonnen is."

Het zou volgens de minister ook een fout zijn als Trump de EU niet serieus neemt als gesprekspartner, bijvoorbeeld op het gebied van handel. "Je ziet dat hij minder geloof hecht aan instituties als de VN, de NAVO en de EU. Of dat in praktijk zo zal blijken moet ik nog zien."

Zodra Trump is geïnstalleerd, is het volgens Koenders tijd voor een "stevig tegengeluid" van de EU. Hij wees onder meer op de militaire missies van de EU en de banen die door Nederland worden geschapen in de VS. Als die punten duidelijk worden overgebracht, is Trump mogelijk meer te porren voor samenwerking, denkt Koenders. "We gaan maar rustig afwachten. Verder zoek ik krachtige samenwerking."

Koenders: NAVO-uitspraak Trump kardinale fout
Koenders: NAVO-uitspraak Trump kardinale fout (Foto: ANP)