'Wet tegen discriminatie transgenders'

D66, PvdA en GroenLinks willen dat transgenders en intersekse personen expliciet in de wet tegen discriminatie worden beschermd. De Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66), Keklik Yücel (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) dienen daar een wetsvoorstel voor in.

"Bij discriminatiebescherming mag het niet uitmaken of mensen wel of niet in het standaard man-vrouw plaatje passen", aldus Bergkamp. Volgens haar worden de groepen geconfronteerd met discriminatie. Zo liggen de werkloosheidspercentages bij transgenders veel hoger dan gemiddeld. Ook intersekse personen worden geconfronteerd met onbegrip en discriminatie.

Intersekse personen (ongeveer 85.000 in Nederland) zijn geboren met een lichaam dat niet strikt alleen mannelijke of vrouwelijke kenmerken heeft. Het kan gaan om vrouwen zonder baarmoeder of mannen met een extra X-chromosoom. Transgenders (ongeveer 50.000 in Nederland) zijn mensen die zich niet identificeren met het geslacht dat bij hun geboorte werd geregistreerd.

Aangepast
Bergkamp vindt het belangrijk dat zij expliciet worden beschermd. "Ons voorstel biedt erkenning en maakt expliciet dat de wet aan hun kant staat. Daarnaast gaan we er ook vanuit dat de wet bijdraagt aan meer kennis en begrip. Want onbekend maakt vaak onbemind", aldus Bergkamp.

In het initiatiefwetsvoorstel wordt de Algemene wet gelijke behandeling aangepast. Hierin staan al discriminatie op basis van 'geslacht' en 'hetero- of homoseksuele gerichtheid' genoemd. Als het aan de indieners ligt dan komen daar de termen 'geslachtskenmerken', 'genderidentiteit' en 'genderexpressie' bij.

Update:
Video toegevoegd om in ieder geval wat licht te werpen op waar dit in New York tot geleid heeft.


In New York is het niet correct aanspreken van gendertrenders al strafbaar...