DENK: integratie is geslaagd

'Niet de integratie, maar de acceptatie is mislukt', aldus mede-verbinder Farid Azarkan in Nieuwsuur. Hierbij verwijst het DENK-kopstuk naar een onderzoek van tien jaar oud, waaruit zou moeten blijken dat de integratie van minderheden in Nederland geslaagd zou zijn.

Hiermee suggereert Azarkan dus dat de 'schuld' van de nieuwe verzuiling niet ligt bij de Nederlanders van niet-westerse afkomst, zoals dat zo mooi heet, maar bij inboorlingen die al wat langer in de rivierdelta woonden.

De nummer twee van de beweging was bij Nieuwsuur aangeschoven om deel te nemen aan een gesprek over het omstreden participatieformulier wat nieuwkomers wel of niet zouden moeten ondertekenen. Veel DENKers storen zich hieraan en zien in deze bureaucratische handeling een schending van Artikel 1 (de wet, niet het vreemde vrouwenclubje die zich opeens politici zijn gaan noemen).

In 2010 riep Azarkan al trots dat het fantastisch ging met de integratie. Iets dat haaks lijkt te staan op de praktijk. Veel derde en vierde generatie jongeren van niet-westerse afkomst doen het minder goed op school en zijn oververtegenwoordigd in allerlei lijstjes waar je niet op wilt staan. Op de facebookpagina werd er enthousiast op de uitlatingen gereageerd; de Zwarte Piet werd enthousiast bij de 'witte racisten' gelegd.

Het hele fragment is hier te vinden.