Veel advocaten op kieslijst Niet Stemmers

Vijf strafrechtadvocaten en twee telgen uit de familie Plasman. Zo ziet de kandidatenlijst van de politieke partij Niet Stemmers van de bekende strafrechtadvocaat Peter Plasman er deels uit.

Het merendeel van de lijst bestaat uit strafrechtadvocaten, onder wie ook enkele van Plasmans collega's van zijn advocatenkantoor. Ook Plasmans zoons Rits en Rijk staan op de lijst.

Plasmans partij is een van de opmerkelijkste nieuwe verschijningen op het politieke toneel. Wat Niet Stemmers onderscheidt van alle andere partijen is dat Plasman en de rest beloven niets te doen. Mochten een of meerdere kandidaten van de partij worden gekozen, dan zullen ze nooit een standpunt innemen en in de Kamer nooit een stem uitbrengen.

Bij Radio 1 lichtte Plasman dinsdagochtend de kandidatenlijst toe. Wat Niet Stemmers met hun salaris zouden doen als ze de Kamer bereiken - een Kamerlid verdient zo'n 107.000 euro per jaar - wilde Plasman niet zeggen. "Het gaat niet om geld, dat is volkomen onbelangrijk", zei de strafpleiter. "Ik ga er helemaal niks meer over zeggen. We willen die discussie niet." Dat dit, zoals de interviewer opperde, juist tot veel onduidelijkheid bij kiezers zou leiden wees Plasman van de hand.

Veel advocaten op kieslijst Niet Stemmers
Veel advocaten op kieslijst Niet Stemmers (Foto: ANP)