GroenLinks wil vrijheid van onderwijs afschaffen

Op het partijcongres van GroenLinks is een wijzigingsvoorstel aangenomen voor het verkiezingsprogramma, waarin wordt opgeroepen tot het afschaffen van Artikel 23 van de Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs geregeld wordt.

Dat meldt althans de Volkskrant vandaag. Hoewel het iets genuanceerder ligt dan dat, is duidelijk dat het verkiezingsprogramma op dit punt gewijzigd zal worden en de positie van het Bijzonder Onderwijs wil veranderen. 

Het voorstel (hier te vinden, nummer 65 op pagina 68) is gedaan door de fractieleider te Amsterdam, Rutger Groot Wassink. Hij vindt de financiering van religieus onderwijs niet van deze tijd en wil een herziening van artikel 23 met als oogmerk "dat de overheid kwalitatief goed onderwijs voor iedereen aanbiedt, financiert en op kwaliteit controleert. Daarbovenop kunnen ouders zelf vormen van bijzonder onderwijs aanbieden in de eigen tijd en door henzelf gefinancierd". Hij voegt daar nog aan toe: " De scheiding tussen kerk en staat mag strikter. Dat de overheid religieus onderwijs financiert is niet van deze tijd en in strijd met deze scheiding. Daarnaast draagt het huidige systeem een risico van segregatie in zich. Door algemeen openbaar onderwijs in te voeren wordt dat risico beperkt."

Artikel 23 regelt zoals gezegd de vrijheid van onderwijs in Nederland. Hier staat onder andere dat het eenieder vrij staat om een school te stichten, te richten en in te richten. Hierbij houdt het richten in dat een school een grondslag kan hebben: religieus (RK, protestants, islamitisch) of onderwijskundig (Montessori, Vrije school, Steve Jobs). Binnen dit alles moet men zich houden aan de wet, de overheid controleert uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast moet de overheid voorzien in voldoende openbaar onderwijs.

Maar het artikel regelt nog iets meer: de financiële gelijkstelling. Scholen voor bijzonder onderwijs krijgen daardoor net als de openbare scholen hun financiering uit de algemene middelen. Hier wil GroenLinks dus nu vanaf. Grofweg 70% van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs bezoekt op dit moment een school voor bijzonder onderwijs, en ongeveer 30% een openbare school. Hoeveel van de religieuze onderwijsinstellingen daadwerkelijk praktiserend gelovig zijn, is moeilijk te achterhalen.

De partijtop adviseerde overigens tegen deze wijziging: terecht merkt ze op dat artikel 23 niet botst met de scheiding tussen Kerk en Staat. Daarnaast hecht ze aan de keuzevrijheid van ouders (en kinderen) om onderwijs te kiezen dat aansluit bij hun pedagogische visie.

Op het verkiezingscongres, het grootste in de geschiedenis van de partij, stemmen zo'n 2000 aanwezigen over 330 wijzigingsvoorstellen voor het programma, variërend van taalkundige verduidelijkingen tot ingrijpende inhoudelijke wijzigingen. Ook niet-leden waren welkom.

Nonnenschool EindhovenGroenLinks gaat de Nonnenschool afschaffen (foto: Eindhoven in Beeld)