'Moskee mag versterkte gebedsoproep doen'

In de aanloop naar de bouw van de Amsterdamse Westermoskee zou zijn afgesproken om geen versterkte gebedsoproepen vanaf de minaret te laten klinken. Het moskeebestuur wil dit echter wel doen, terwijl de plaatselijke VVD niet meer weet waar die afspraak staat. Volgens een bestuursrechtadvocaat zou zo'n afspraak echter strijdig zijn met de grondwet.

Het gaat dan om de wet openbare manifestaties. "Daarin staat dat gebedshuizen het recht hebben om gebedsoproepen te doen. Zoals kerken hun klokgelui mogen laten klinken, mogen moskeeën hun gebedsoproep versterkt laten horen", zegt Reinier Ensink in het Parool. De gemeente mag echter wel beperkingen opleggen.

De afspraak zou in 2005 zijn gemaakt met de destijds liberale Turkse beweging Milli Görüs. Deze zou de moskee gaan beheren maar werd later overgenomen door de Duitse afdeling, die strenger in de leer is. Daarop verbrak de gemeente de banden en lag de bouw jarenlang stil.

De rest van de toen geplande nieuwbouw was lang en breed klaar en bewoond toen de palen onder een nieuw moskeebestuur alsnog de grond ingingen. De bewoners vrezen nu geluidsoverlast.

Moskeevoorzitter Muhettin Aydin zegt niets te weten van een afspraak om geen gebedsoproepen te doen. Volgens hem hoeft de buurt zich geen zorgen te maken. Het zou nu enkel nog om een wens gaan. "Tijdens buurtgesprekken moet blijken of de buurt ervoor openstaat. Daarna kunnen we het hebben over hoe vaak en hard het gebed kan worden versterkt."

De Amsterdamse VVD-afdeling heeft op basis van de afspraak bezwaar ingediend. In het convenant met richtlijnen voor de moskee uit 2006 is die echter niet terug te vinden.

"Ik was destijds betrokken bij de besprekingen, maar dat is inmiddels tien jaar geleden. Waar het staat weet ik niet", aldus VVD-fractielid Gert Jan Neerhof. Hij beroept zich echter ook op het idee dat mensen niet moeten worden lastiggevallen met geloof. Kerkklokken zijn wat dat betreft evenwel "van een andere orde".