Nog twee jaar voor uitwerking klimaatakkoord

Het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd gesloten moet over twee jaar volledig zijn uitgewerkt. Bijna 200 landen kwamen in de nacht van vrijdag op zaterdag tot dat besluit in de Marokkaanse stad Marrakesh. Daar vond de afgelopen twee weken een klimaattop plaats.

Uiterlijk december 2018 moet duidelijk zijn hoe het klimaatakkoord van Parijs in de praktijk zijn uitwerking krijgt. De grote lijnen die in Parijs zijn uitgezet krijgen dan hun beslag in een officieel document waarin alle details zijn vastgelegd. Voorbeelden van deze details zijn de wijze waarop landen verslag gaan doen van hun maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en hoe ze dit moeten gaan controleren.

De toekomst is evenwel onzeker vanwege het aantreden in januari van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Die heeft tijdens zijn campagne meermaals gezegd snel van het akkoord af te willen. Desondanks deden de gedelegeerden in Marrakesh vooralsnog alsof er weinig aan de hand is.

Nog twee jaar voor uitwerking klimaatakkoord
Nog twee jaar voor uitwerking klimaatakkoord (Foto: ANP)