Wiebes komt eindelijk ZZP'ers tegemoet

Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes komt nog deze maand met een plan om zzp'ers tegemoet te komen die de dupe zijn geworden van gewijzigde wetgeving. Door een wetgeving die bedoeld was om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, zijn vele duizenden zzp'ers hun werk kwijtgeraakt. Na aanhoudende kritiek erkent Wiebes nu dat er toch wat problemen zijn met de wet DBA.

Oorspronkelijk zou hij pas in december een brief over het onderwerp aan de Tweede Kamer sturen, maar dat wordt 'wegens urgentie' vervoegd. Zelfstandigen zonder personeel waren voorheen verplicht om over een Verklaring Arbeids Relatie (VAR) te beschikken, om op die manier hun opdrachtgever te kunnen vrijwaren van Sociale Premies. Die verdwijnt en wordt vervangen door de Wet Deregulatie Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

In de wet DBA bestaan er modelcontracten waarmee hetzelfde zou moeten worden bereikt en die bovendien schijnzelfstandigheid sneller aan het licht moet brengen. Als beide partijen (opdrachtgever en zzp'er) zich aan die contracten houden zitten ze goed, als achteraf door de fiscus wordt beoordeeld dat er sprake is van schijnzelfstandigheid kunnen beide partijen worden beboet. De onduidelijkheid rondom deze wet heeft er, volgens de belangenvereniging van zzp'ers, inmiddels toe geleid dat ruim 40.000 zelfstandigen zonder werk zijn komen te zitten. Onder meer grote opdrachtgevers als de Rabobank en het ministerie van Defensie, zijn voor een deel gestopt met het inhuren van zzp'ers.

Eerder was de Belastingdienst nog van mening dat de wet prima werkte, veel problemen oploste en dat men er nog maar even aan moest wennen. Na aanhoudende kritiek vanuit belangenverenigingen en de linkse oppositie erkent de VVD-staatssecretaris nu de negatieve gevolgen van zijn wet. Welke extra regels hij toe gaat voegen aan deze Wet Deregulatie om de problemen op te lossen wordt later deze maand bekend.