Wraking verworpen in rechtszaak Wilders

De zogeheten wrakingskamer van de Haagse rechtbank heeft geen gehoor gegeven aan het verzoek van Geert Wilders' raadsman Geert-Jan Knoops om rechter Elianne van Rens te vervangen. Wilders heeft woedend gereageerd, Knoops zinspeelt erop de verdediging te staken.

De drie leden van de wrakingskamer, bestaande uit rechters van de rechtbank Noord-Holland, menen dat er geen gronden bestaan om daartoe over te gaan. Dat lieten zij vrijdagmiddag weten na beraad in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp, waar het proces tegen de PVV-leider wegens zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraak wordt gevoerd

Verklaring
Van Rens had in een schriftelijke verklaring laten weten te willen aanblijven als rechter in deze zaak. Zij zou abusievelijk onjuist hebben geciteerd uit een arrest van de Hoge Raad over een strafzaak wegens anti-homo-uitspraken van de Amsterdamse politicus Delano Felter.

In dat arrest voegde de Hoge Raad 'uitlatingen die aanzetten tot onverdraagzaamheid' toe aan de beperkingen van de vrijheid van meningsuiting voor politici. Het hoogste rechtscollege verwees de zaak echter terug naar het hof, dat Felter later op andere gronden veroordeelde. Daardoor was volgens Knoops geen sprake van vaststaande rechtspraak, zoals Van Rens zou hebben gesuggereerd.

Van Rens heeft weliswaar een fout gemaakt bij de formulering van een uitspraak van de Hoge Raad, "maar dat kan gebeuren. Dat overkomt ook rechters", aldus rechter Peter Littooy.

Stoppen
Knoops zinspeelt na het besluit op het eventueel stoppen met de verdediging in het proces.

Wilders reageerde op Twitter furieus op de uitspraak van de wrakingskamer dat Elianne van Rens kan aanblijven als rechter in zijn zaak. "Schandelijke beslissing rechtbank. Kans op eerlijk proces nu helemaal verkeken. We - Hr Knoops en ik - gaan ons nu beraden."

Knoops liet na telefonisch overleg met Wilders doorschemeren dat het neerleggen van de verdediging in dat beraad wordt meegenomen. De raadsman zegt met zijn cliënt te gaan overleggen hoe de verdediging in het proces-Wilders moet worden voortgezet. "De portee van onze bezwaren komt in de uitspraak van de wrakingskamer niet naar voren."

Wrakingskamer verwerpt wraking rechter
Wraking verworpen in rechtszaak Wilders (Foto: ANP)