Syrische rebellen sceptisch over vredesdeal

Diverse Syrische rebellengroepen zijn bereid mee te werken aan het vredesakkoord dat afgelopen week overeen werd gekomen, maar zijn tegelijkertijd zeer sceptisch over bepaalde aspecten ervan. Dat staat in een brief van de rebellen, die is gericht aan onder andere de Verenigde Staten. Het akkoord werd uitonderhandeld door de VS en Rusland.

De deal voorziet in een wapenstilstand, die in de nacht van zondag op maandag moet ingaan. In het akkoord is niet genoeg aandacht voor belegerde gebieden in Syrië, zo betogen de rebellen. Ze vinden dat alle belegerde gebieden van hulpgoederen moeten worden voorzien, zonder uitzonderingen of voorwaarden. De rebellen zijn ook bezorgd dat er geen methode is opgesteld om op naleving van het akkoord toe te zien, of sancties voor schending ervan.

De rebellen laken ook het feit dat Syrische gevechtsvliegtuigen pas negen dagen na het ingaan van het staakt-het-vuren moeten ophouden met vliegen.

Syrische rebellen sceptisch over vredesdeal
Syrische rebellen sceptisch over vredesdeal (Foto: ANP)