Nederlanders optimistisch over technologie

Veel Nederlanders denken dat technologie hun eigen leven beter zal maken. Ook over wetenschap zijn we optimitisch, maar over samenleving, milieu en de overheid zijn we veel minder positief. Dat concludeert de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT),

De meeste ondervraagden denken dat de computer voor 2050 slimmer is geworden dan de mens. "We zullen niets meer van papier lezen, worden gemiddeld ouder dan 100, en chips in onze lichamen monitoren onze gezondheid", aldus de STT.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 65-plussers positiever zijn over technologie dan jongeren. Maar niemand heeft zin in intimiteit met een robot.

De stichting is een samenwerking van bedrijfsleven, onderzoekers en overheid. De stichting heeft bureau GfK onderzoek laten doen onder meer dan duizend mensen. De resultaten worden woensdag gepresenteerd.

Nederlanders optimistisch over technologie
Nederlanders optimistisch over technologie (Foto: BuzzT)