Turkije stiekem wel aanwezig bij EU-toetredingsoverleg

In de Raad Algemene Zaken Europese Betrekkingen wordt onder andere toetreding van kandidaat-Lidstaten besproken. Aanstaande zondag staat er zo een toetredingsoverleg over uitbreiding op de agenda met alle 28 Buitenlandse Zaken (BuZa) Lidstaatministers en BuZa-kandidaat-Lidstaatministers. Een agenda waar Turkije officieel als aanwezige op ontbreekt. Navragen via voorzitter Slowakije leerde Koenders echter dat ook de Turkse minister van EU toetreding, dhr. Ömer Çelik, aanwezig zal zijn. Turkije is dus wél stilletjes aanwezig. Koenders vindt dat dit met de huidige ontwikkelingen in Turkije zeer ongepast is.

De CDA fractie leden begrijpen niet dat de EU haar eigen waarden zo negeert. Het toetredingsproces moet oprecht en eerlijk verlopen omdat anders de andere kandidaat-Lidstaten en burgers van de EU zich gaan afvragen: “wat moet er in Turkije gebeuren voordat de EU eens keihard stelling neemt?

Tevens zal bijvoorbeeld de Poolse regering erop wijzen dat het een waarschuwing kreeg van de Europese Commissie, terwijl er helemaal nooit met maatregelen richting Turkije gedreigd wordt wegens de mensonterende razzia’s en staatscensuur op de media door het steeds dictatorialer wordende Erdogan-regime.

Het onmiddellijke op non actief stellen van meer dan 2700 rechters en openbaar aanklagers en het gevangennemen van meer dan 700 rechters en aanklagers na de mislukte staatsgreep laat zien dat er sprake is van een van te voren geplande actie om de rechterlijke macht direct onder totalitaire controle van de regering te brengen. Daarmee schendt Turkije de democratische rechtsorde.

Ook het plan van Erdogan om de doodstraf weer in te willen voeren is al reden om de eerder toegezegde versnelling van toetreding weer te bevriezen. Mevlüt Çavuşoğlu, Turkse minister van buitenlandse zaken, zegt dat kritiek op de vervolging van de coupplegers, gelijk staat aan het steunen van de coupplegers.

De CDA-fractie gaat in ieder geval de volgende vragen stellen over deze situatie:

Is de Nederlandse regering bereid om er bij voorzitter Slowakije op aan te dringen dat Turkije niet deelneemt aan de sessie over toetreding tijdens de Raad Algemene Zaken en dat er eventueel een aparte sessie komt over Turkije en met Turkije om te spreken over het feit dat Turkije versnelt afglijdt naar een presidentiele dictatuur?

Is de Nederlandse regering bereid om de Europese Commissie en de Europese Raad een brief te schrijven met het verzoek op korte termijn te onderzoeken of en hoe het mogelijk en gepast is Turkije de status van kandidaat-Lidstaat van de Unie af te nemen?

Is de Nederlandse regering bereid er in EU verband onmiddellijk op aan te dringen dat verdachten en gevangenen alle rechten onder het EVRM hebben?

Is de Nederlandse regering bereid om in de Raad van Ministers van de Raad van Europa te pleiten voor een spoedbezoek van het CPT (ex artikel 7, laatste zin van het Europees Verdrag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing ) aan de mensen die nu gevangen zitten in Turkije?

Tevens vraagt het CDA aan de Nederlandse regering of politie en het Openbaar Ministerie iedere aangifte van bedreiging, discriminatie, willekeurig boycotten en intimidatie binnen de Turkse gemeenschap, bijzondere aandacht en prioriteit wil geven. Want op dit moment worden de vrijheden van de Nederlandse samenleving misbruikt om Turkse dictatoriale plannen uit te voeren.

Het CDA wil de antwoorden graag voor donderdagmiddag 16.00 uur zodat er nog een overleg kan plaatsvinden tussen regering en Kamer voordat deze toetredingsraad zal plaatsvinden.