'Asielzoekers Utrecht meteen integreren'

Asielzoekers die in Utrecht in de noodopvang komen, worden in de toekomst vanaf dag één geholpen te integreren. Vanaf hun eerste dag in Utrecht kunnen ze activiteiten doen die zinvol zijn voor hun toekomst, zoals taallessen Nederlands en Engels, trainingen ondernemerschap en krijgen ze hulp bij het zoeken naar stage, opleiding of dagbesteding.

Het Utrechtse plan voorziet niet alleen in activiteiten voor asielzoekers, ook wijkbewoners mogen er aan meedoen. "We willen zinvolle activiteiten bieden, zodat asielzoekers werken aan hun toekomst, ongeacht of die hier ligt of in het land van herkomst. Ook buurtbewoners kunnen meedoen en krijgen zo nieuwe kansen om te werken aan hun toekomst", aldus wethouder Kees Diepeveen.

Ook is het de bedoeling dat de asielzoekers na de noodopvang in Utrecht kunnen blijven; dus doorstromen naar een asielzoekerscentrum en als ze een status hebben gekregen een woning in de stad betrekken. Daartoe zijn ook afspraken gemaakt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). "Vaak wisselen van opvanglocatie is niet gewenst voor mensen die hun land zijn ontvlucht en van alles hebben meegemaakt. En voor kinderen is het fijn als zij zo min mogelijk wisselen van school", zegt Diepeveen.

De nieuwe begeleiding komt in de opvanglocatie aan de Einsteindreef die naar verwachting deze zomer haar deuren opent. Op de locatie is ruimte voor maximaal vierhonderd asielzoekers en tevens woonruimte voor twintig tot dertig woningzoekende jongeren uit de wijk.

'Asielzoekers Utrecht meteen integreren'
'Asielzoekers Utrecht meteen integreren' (Foto: ANP)