Obama pleit opnieuw voor Europese eenheid

De Amerikaanse president Obama heeft de minitop in Hannover maandag aangegrepen om Europa op te roepen vast te houden aan zijn eenheid en tolerantie. De wereld heeft baat bij een vrij Europa dat in vrede leeft, aldus Obama.

De president betitelde de vorming van een verenigd Europa met een half miljard inwoners en 24 verschillende talen als een politieke prestatie van formaat. Een krachtig Europa draagt bij aan het welzijn van de hele wereld, zei hij. Hij prees en passant Konrad Adenauer, de kanselier van het naoorlogse Duitsland en een van de drijvende krachten achter de vorming van een Europese gemeenschap.

Het pleidooi voor eenheid binnen de Europese grenzen slaat vooral op het komende referendum in Groot-Brittannië, waar de inwoners zich op 23 juni uitspreken over de vraag of hun land de Europese Unie moet verlaten.

De president ging tevens in op de explosieve situatie rond de terreurorganisatie Islamitische Staat. Europa en de NAVO kunnen meer doen aan de bestrijding van IS om de internationale veiligheid beter te waarborgen. Zo'n bijdrage zou zich moeten richten op de burgeroorlogen in Syrië en Irak, zei hij, de landen waar IS voet aan de grond heeft. De Verenigde Staten, hoe goed uitgerust ook, kunnen niet alleen de strijd tegen IS voeren. Om aanslagen zoals in Parijs en Brussel te voorkomen, móet Europa zich samen met de VS sterk maken.

Obama pleit opnieuw voor Europese eenheid
Obama pleit opnieuw voor Europese eenheid (Foto: ANP)