'Verdrag niet goed voor Oekraïne'

Het associatieakkoord tussen de EU en haar lidstaten enerzijds en Oekraïne anderzijds is niet goed voor de Oekraïnse economie, aldus Oekraïnse onderzoekers. Een beperkt aantal grote bedrijven gaat ervan profiteren, met negatieve gevolgen voor de anderen. De onderzoekers voerden het onderzoek uit in opdracht van de denktank Transnational Institute, gevestigd in Amsterdam.

Het associatieverdrag heeft tot doel om de handel tussen Oekraïne en de rest van de EU te vergemakkelijken, maar volgens de onderzoekers heeft de Oekraïnse industrie veel te weinig financiële middelen om aan de Europese standaarden te voldoen. Hierdoor gaan veel Oekraïnse bedrijven failliet. Door het verdrag wordt de Oekraïnse economie afhankelijk van de export van goedkope landbouwproducten en onbewerkte grondstoffen. Dat levert heel weinig op vergeleken met de handel die Oekraïne had met Rusland, die enorm is teruggelopen door de politieke spanningen naar aanleiding van het associatieakkoord. De onderzoekers verwachten een stijging van de werkgelegenheid, echter gaat het dan om slecht betaalde banen.

De uitslag van dit onderzoek is niet verrassend. Er is al meerdere keren naar voren gekomen dat dit verdrag Oekraïne economisch niet helpt.