Dieven prijzen Allah na amputatie

Er is een video van de Islamitische Staat opgedoken, die duidelijk laat zien hoe schadelijk een overdaad aan religie kan zijn. Geheel in overeenkomst met de sharia worden dieven gestraft in het fascistische 'staatje'. De straf ondergaan de misdadigers op een wel heel eigenaardige wijze.

Volgens Allah horen dieven geen cursus of geldboete te krijgen, maar dienen mensen die zich onrechtmatig goederen toe-eigenen, een heuse amputatie van de handjes te ondergaan. Een praktijk die niet ongewoon is, in delen van de wereld waar de Koran als een autoriteit beschouwd wordt. Ook in het gebied dat wordt gecontroleerd door de harde kern van deze maangod nemen ze dit soort vroegmiddeleeuwse waanzin nogal serieus en wil je daar als dief dus niet gepakt worden.

De twee mannen in de video overkwam het wel. Zij ondergingen dan ook hun straf, zoals het ooit gedicteerd werd door de engel Gabriel: hun handen werden verwijderd, op een manier zoals slagers een koe ontleden.

Na onthand te zijn zou je wellicht verwachten dat de mannen op z'n minst verdriet zouden tonen of ietwat ontzet zouden zijn. Maar dat was niet helemaal het geval, of beter gezegd: helemaal niet. De mannen toonden juist vreugde. Na de amputatie werd de Islamitische Staat bejubeld en vanzelfsprekend riepen ze een paar keer vol overgave dat God de grootste is.

De video, die hier te vinden is, is niet geschikt voor jeugdige lezertjes of mensen die geen bloed kunnen zien.