'Nieuw klimaatakkoord is beste kans om aarde te redden'

De bijna tweehonderd deelnemers aan de VN-klimaattop in Parijs hebben zaterdagavond een bindend klimaatakkoord aangenomen. Na meer dan anderhalve week vergaderen zijn ze het eens geworden. Het verdrag is erop gericht de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Alle deelnemende landen moeten zich aan de doelstellingen in het verdrag houden. "Deze overeenkomst is de beste kans om de aarde te redden", aldus de Amerikaanse president Barack Obama.

Belangrijkste punten in het verdrag zijn: het beperken van de opwarming van de aarde met maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde, het fors verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en investeren in arme landen die moeite hebben de klimaatdoelstellingen te halen. Het akkoord waarover twee weken intensief is onderhandeld in Parijs, is voor de 195 landen juridisch bindend. Na de mededeling dat het verdrag was aangenomen, barstte in de zaal een minutenlang applaus en gejuich los.

De Franse president François Hollande sprak eerder zaterdag, toen de ontwerptekst werd gepubliceerd, van een historisch akkoord. Volgens zijn minister Laurent Fabius, die de conferentie voorzit, leidt het verdrag tot een keerpunt in het gebruik van fossiele brandstoffen.

Nederland
Het verdrag is heel goed nieuws voor ontwikkelingslanden, aldus minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zaterdag in een reactie. Arme landen zijn vooral kwetsbaar voor de opwarming van de aarde. Zo dreigen arme eilandstaten onder water te komen, terwijl andere landen kampen met droogte.

Door de "ambitieuze doelen en de financiering daarvan, is er reëel uitzicht op verbetering", meent de bewindsvrouw. Al wordt het wordt volgens haar nog wel een "hele klus" om het tij van klimaatverandering te keren.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu noemt het zaterdag in Parijs gesloten VN-klimaatverdrag "evenwichtig, met een helder en ambitieus doel". Ze benadrukt dat er "geschiedenis is geschreven" met een verdrag dat juridisch bindend is voor alle landen. "We hebben onze kinderen en kleinkinderen een grote dienst bewezen."

Dijksma noemt het een belangrijk punt dat elke vijf jaar wordt gecontroleerd of landen zich aan de afspraken houden. "Dat houdt landen aan hun verantwoordelijkheid om te blijven werken aan het verbeteren van het klimaat en aan het tegengaan van opwarming."Ook krijgen Nederlandse bedrijven en de wetenschap volgens Dijksma de kans om hun kennis en kunde in te zetten in landen die te kampen hebben met de gevolgen van klimaatverandering.

Verenigde Staten
Het Amerikaanse volk kan trots zijn, vindt president Obama. "Het is een eerbetoon aan het Amerikaanse leiderschap".

Volgens Obama zijn de Verenigde Staten de afgelopen zeven jaar veranderd in de wereldwijde leider in de strijd voor klimaatverandering. Hij noemt het akkoord 'sterk en historisch'.

Elders
Op verschillende plaatsen in de wereld is met blijdschap gereageerd op het in Parijs bereikte klimaatverdrag. IMF-topvrouw Christine Lagarde noemde het akkoord een "cruciale stap voorwaarts". Zij vindt dat er een flink prijskaartje moet komen te hangen aan de uitstoot van broeikasgassen. Alleen zo komen bedrijven tot alternatieve energie-initiatieven, aldus Lagarde.

De Britse premier David Cameron spreekt van een belangrijke dag. Op zijn Facebookpagina meldt hij "Deze generatie heeft belangrijke stappen gezet om onze kinderen en kleinkinderen te tonen dat wij de toekomst van onze planeet hebben zeker gesteld". Hij prijst Frankrijk voor zijn gastheerschap na de aanslagen van 13 november. "De volkeren van de wereld hebben laten zien wat je kunt bereiken met eenheid, ambitie en doorzettingsvermogen."

China en India, die te boek staan als grote vervuilers, hebben ook al laten weten tevreden te zijn met het akkoord. Beide landen maken deel uit van de 'G77 en China', een groep van minder ontwikkelde landen. Ze hopen dat het ontwikkelde deel van de wereld door de vingers zal zien dat de vermindering van uitstoot in die landen langzamer zal gaan. 

Bindend klimaatverdrag aangenomen
'Nieuw klimaatakkoord is beste kans om aarde te redden' (Foto: ANP)