Philips wil in 2020 klimaatneutraal zijn

Philips streeft er naar vanaf 2020 geen broeikasgassen meer uit te stoten. Het technologieconcern deed die toezegging in het kader van de Klimaattop die in Parijs plaatsvindt.

Philips schat dat de uitstoot tussen 2007 en dit jaar met 40 procent is teruggedrongen. In de komende vijf jaar moet dat proces versneld worden, onder meer door het energiegebruik en het aantal zakelijke vliegreizen te verlagen.

Het bedrijf werd eerder al deelnemer van het zogeheten RE100-programma, waaronder bedrijven zich inspannen volledig op hernieuwbare energie te draaien. Bij Philips steeg het aandeel schonere energie van 8 procent van het totaal in 2008 naar 55 procent in 2014.

Philips wil in 2020 klimaatneutraal zijn
Philips wil in 2020 klimaatneutraal zijn (Foto: ANP)