Kiesraad beslist over referendum

De Kiesraad bepaalt woensdag of Nederland binnenkort naar de stembus mag voor een raadgevend referendum over het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie.

Het comité GeenPeil haalde onlangs 450.000 handtekeningen op om een dergelijk referendum af te dwingen. Voor de volksraadpleging zijn 300.000 geldige handtekeningen nodig. De Kiesraad maakt woensdag bekend of dat gelukt is. Als dat het geval is, gaat de eerder al opgerichte referendumcommissie in samenspraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken een datum prikken voor het referendum. Die zal naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar zijn.

De referendumcommissie zal zich ook buigen over de exacte formulering die de kiezer bij het referendum wordt voorgelegd. Als de opkomst 30 procent is, is de uitkomst van het referendum geldig. Vervolgens is het aan het kabinet om te beslissen of het de uitspraak van de kiezer overneemt of naast zich neerlegt.

Kiesraad beslist over referendum
Kiesraad beslist over referendum (Foto: ANP)