'Geloof in democratie, onvrede over politiek'

De meeste Nederlanders zijn positief over de democratie waarin ze leven. Driekwart geeft een voldoende, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Over de politiek zijn veel Nederlanders minder goed te spreken.

93 procent van de burgers vindt een democratie de beste vorm van regeren die bestaat. In de eerste helft van dit jaar gaf 73 procent van de bevolking een voldoende voor het functioneren van de democratie in ons land. Bij het woord democratie denken Nederlanders vooral aan vrijheid (vrijheid van meningsuiting, vrijheid om te doen wat je wilt en een vrij land) en aan een manier om besluiten te nemen, zoals stemrecht, vrije verkiezingen en de regering.

Besluitvorming
Maar veel inwoners zijn minder te spreken over democratie als besluitvormingsprocedure. Mensen zijn dus vooral ontevreden over de politieke praktijk. In het SCP-rapport 'Meer democratie, minder politiek?' geven veel ondervraagden aan dat politici niet luisteren naar gewone mensen. Ook zouden politici te veel hun eigen gang gaan, zouden ze uit zijn op eigenbelang en te veel praten en te weinig doen.

'Je kunt stemmen wat je wilt, maar in principe ligt alles al vast', aldus een vrouw van 31 die meedeed aan het onderzoek. Ze gaf het cijfer 4 voor het functioneren van de Nederlandse democratie. 'Wat de heren en dames willen, gaat ook gebeuren.' Een 70-jarige man gaf het cijfer 9: 'Er zitten een regering en Kamerleden door onszelf gekozen en ik vertrouw erop dat ze ook voor ons opkomen en werken.'

Meer invloed
Van de ondervraagden vindt 55 procent dat burgers meer invloed moeten hebben op het beleid; 54 procent vindt het referendum geschikt om besluiten te nemen over belangrijke kwesties. Van de lageropgeleiden is 20 procent tevreden of kritisch positief over uiteenlopende besluitvormingsprocedures in Nederland. Van de hogeropgeleiden is dat 54 procent.

'Geloof in democratie, onvrede over politiek'
'Geloof in democratie, onvrede over politiek' (Foto: ANP)