Overspelsite: alleen maar mannen

Het was hét hackingschandaal van de afgelopen maanden: de 37 miljoen profielen die waren gestolen van de controversiële overspelsite Ashley Madison. Behalve bron van de nodige schandalen blijken de gestolen data ook interessant om een aantal analyses op los te laten. Onderzoeksjournaliste Annalee Newitz dook in de vrijgekomen data en wat blijkt nu: vrijwel alleen mannen lijken geïnteresseerd in het maken van een slippertje.

Al bij het vrijkomen van de data was het duidelijk dat er een verschil was in het aantal 'mannelijke' en 'vrouwelijke' accounts. Van de 37 miljoen accounts bleken slechts 5,5 miljoen - of zo'n vijftien procent - tot vrouwen toe te behoren. Toen Newitz de data analyseerde, bleek dat vijftien procent vermoedelijk nog een behoorlijke overschatting van het daadwerkelijk aantal actieve vrouwen bij Ashley Madison is. Ten eerste constateerde Newitz dat de profielen van vrouwen op de site onevenredig vaak 'ongebruikelijke' namen bevatten: familienamen die maar zelden voorkomen. Onder normale omstandigheden zou men juist verwachten dat veel voorkomende namen ook weer het meest voorkomen in een populatie van 5,5 miljoen mensen. Ook constateerde Newitz dat vrouwelijke profielen opvallend vaak naar IP-loops verwijzen, wat zou impliceren dat Ashley Madison deze profielen zelf heeft lopen aanmaken.

De kers op de taart betrof de logs van de activiteiten op de site. Om daadwerkelijk interactie te plegen op Ashley Madison, kun je chatten en berichten versturen. Volgens de data van Ashley Madison maakten zo'n twintig miljoen mannen inderdaad gebruik van chat of berichten, maar deden slechts tweeduizend vrouwen dit. Dat zou betekenen dat er voor elke actieve vrouw op de overspelsite, tienduizend actieve mannen waren. Ook uit andere data blijkt een enorme kloof tussen mannen en vrouwen. Meer dan 170.000 mannen hebben betaald om hun profiel van de site te laten verwijderen, terwijl slechts 12.000 vrouwen dit hebben gedaan. Wrang genoeg voor deze mensen bleven hun persoonsgegevens wel achter in de databases van Ashley Madison, zodat al hun personalia nu even goed op straat liggen.

Ashley Madison was eerder al in opspraak gekomen vanwege zijn commerciële praktijken. Enkele jaren geleden claimde een voormalig medewerkster van Ashley Madison dat ze RSI had opgelopen omdat ze duizenden fake profielen op de site had moeten aanmaken; deze zaak werd uiteindelijk geschikt. Ook claimde Ashley Madison altijd - enigszins geheimzinnig - dat niet alle profielen 'om enkel serieuze redenen' actief waren. De les voor geïnteresseerde mannen is allicht dat het niet enkel riskant is om op een dergelijke site actief te zijn, maar dat het ook wel eens weggegooid geld kan zijn.

De kroeg: wellicht een betere locatie om een maitresse te vinden.