Aanmeldingen Pabo halveert

De aanmeldingen voor de lerarenopleiding basisonderwijs, de Pabo, zijn door nieuwe toelatingseisen flink gedaald. Volgens de Algemene Onderwijsbond is het aantal aanmeldingen met 30 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Op sommige opleidingen zijn de aanmeldingen zelfs gehalveerd. In 2014 startten er nog 5.730 studenten op een van de 25 Pabo's in Nederland.

Barbara de Kort, voorzitter van het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs (lobo) zag dit resultaat al aankomen: "We hebben de hele tijd gewaarschuwd: let op het afschrikwekkende effect van deze toetsen. Dat is nu realiteit."

Voor het eerst dit jaar moeten nieuwe studenten voldoen aan minimaal een havo-3 niveau voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur-en techniek. Een havoprofiel met een combinatie van die vakken bestaat niet. Aankomende Pabo-studenten vers van de havo, moesten daarom in hun eindexamenperiode of zomervakantie verplicht een of twee toetsen maken. Mbo-ers waren verplicht zich te laten bijspijkeren en maakten alle drie de toetsen. Vwo-ers hoefden de toetsen niet te maken.

Extra financiering
Om het tekort aan aanmeldingen op te vangen heeft het lobo de vraag om extra financiering neergelegd bij de Vereniging van Hogescholen en het Ministerie van Onderwijs. Daarnaast hoopt men dat er dit jaar minder uitval van eerstejaarsstudenten zal zijn. Of dit ook daadwerkelijk gebeurt moet nog blijken. Eenderde van de uitval van eerstjaars komt omdat studenten er achter komen dat het beroep niet bij ze past. 

'Aantal pabo-studenten neemt drastisch af'
'Aantal pabo-studenten neemt drastisch af' (Foto: ANP)