Forse stijging ontslagzaken in juni

Het aantal ontslagaanvragen bij de kantonrechtbanken is in juni, de maand voor de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht, flink toegenomen. De instroom van nieuwe ontslagverzoeken was deze maand ongeveer twee keer zo groot als de gebruikelijke maandinstroom. Dit blijkt uit een inventarisatie van voorlopige cijfers door de Raad voor de rechtspraak.

Eerdere cijfers leken juist te wijzen op een daling van het aantal ontslagzaken. Van januari tot en met mei stroomden bijna 3300 ontslagaanvragen binnen, 20 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar. Nu blijkt dat in de periode van januari tot en met juni, ruim 5000 ontslagzaken zijn binnengekomen, 10 procent meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.