Kabinet wil lasten met 5 miljard verlichten

Het kabinet wil de lasten voor burgers en bedrijven netto met 5 miljard euro verlagen. Dat zou een gemiddeld huishouden met één of twee werkenden per jaar een voordeel van 800 euro opleveren. Bronnen rond het overleg over een belastinghervorming bevestigen berichtgeving daarover in het NOS Journaal.

Het kabinet wil de 5 miljard netto lastenverlichting sowieso doorvoeren, of er nou een akkoord over een herziening van het stelsel komt met de oppositie of niet. Daarnaast wil het het lage btw-tarief verhogen, behalve voor levensmiddelen. Dat levert 5 miljard euro op, die meteen aan burgers en bedrijven wordt teruggegeven in de vorm van onder meer lagere inkomstenbelasting.