Seks met dieren verboden in Denemarken

Denemarken heeft dinsdag een verbod ingesteld op het hebben van gemeenschap met dieren. Met het verbod schaart het land zich achter buurlanden als Duitsland, Zweden en Noorwegen waar eerder bestialiteit al verboden werd.

Het Deense parlement stemde met een kleine meerderheid in met een verbod: 91 parlementsleden stemden voor een verbod, 75 stemden tegen en vijf onthielden zich van stemming. Het wetsvoorstel kwam uit de koker van minister van landbouw Dan Jørgensen. Hij zei dat overtreders van het verbod 'zich bewust moeten zijn dat we de mishandeling van dieren absoluut onacceptabel vinden'.

De Deense Raad voor Dierenethiek verzette zich tegen een verbod, omdat de huidige wetgeving volgens de Raad afdoende is. Op dit moment is bestialiteit niet strafbaar, tenzij het dier aantoonbaar heeft geleden.

Op 1 juli treedt de nieuwe wet in werking. Een persoon die betrapt wordt op het hebben van seks met een dier kan dan een boete krijgen of een korte gevangenisstraf.