Tijd van minder files lijkt ten einde

Nederlanders staan weer vaker in de file. Na een lange periode van afnemend fileleed, is het stilstaan en langzaam rijden in het verkeer weer flink toegenomen.

De filezwaarte (lengte keer duur van de file) nam in de eerste drie maanden van dit jaar met 56 procent toe vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, meldt de ANWB woensdag. Sinds april vorig jaar constateert de organisatie een toename van de lengte van de files.

Het bumper-aan-bumperrijden is echter nog niet op het niveau van voor de economische recessie. Bovendien is de doorstroming van het verkeer de afgelopen jaren verbeterd door onder meer door het aanleggen van extra rijstroken.

Vooral automobilisten in het midden van het land en rond Rotterdam hadden veel meer vertraging.

Weer vaker file (Foto: Novum)
Weer vaker file (Foto: Novum)