'Geert Wilders gaat Marokkanen geld opleveren'

Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt kan straks iedere Marokkaan die zich gekwetst voelt een schadeclaim indienen bij Geert Wilders wegens diens minder Marokkanen uitspraak. Om de kans daarop zo groot mogelijk te maken heeft het OM graties een legertje advocaten, gespecialiseerd in kwetsrecht, ter beschikking gesteld aan de zeer zwaar gekwetste slachtoffers.

Deze gaan de tot nu toe 136 heel erg gekwetste Marokkanen graties officieel bijstaan hun geld recht te halen. Daarmee is de kous nog niet af want iedere zeer gekwetste Marokkaan kan ook nog tot de dag van de rechtszitting een claim neerleggen.

Om niet al te hebberig over te komen of een verkeerd signaal af te geven is er besloten om te beginnen met een bedrag van 250 euro. De schade kan gewoon geclaimd worden zonder enige vorm van onderzoek naar die schade. Zo mogen Marokkanen zonder enige onderbouwing ook al eerder bestaande psychische schade opvoeren bij de klaagzangbank.

Wilders wordt officieel verdacht van groepsbelediging op basis van ras. Hoe het OM wil omgaan met het feit dat Marokkanen geen ras zijn is nog onduidelijk.

Wilders moet betalen als de rechter hem schuldig acht en de schadevergoeding redelijk en billijk is. Bij afwijzing krijgen de klaag-Marokkanen een herkansing bij de civiele rechter. Of ze daarvoor óók een graties advocaat krijgen is nog niet bekend.