Meer dan 3000 huisartsen tekenen manifest

Meer dan 3150 Nederlandse huisartsen hadden vrijdagavond al het Manifest Bezorgde Huisarts getekend. Daarin protesteren zij tegen de "geëxplodeerde zorgbureaucratie, de bejegening door de zorgverzekeraars gebaseerd op wantrouwen en de wettelijk opgelegde onmacht tegenover de vier grote verzekeraars". Het gaat om meer dan een derde van 9258 huisartsen in Nederland.

De bezorgde huisartsen eisen dat politiek en verzekeraars het roer omgooien. Huisartsen moeten in staat gesteld worden op gelijkwaardige wijze onderhandelingen met zorgverzekeraars aan te gaan. En samenwerking moet primair gebaseerd zijn op vertrouwen in hun medische deskundigheid.