Vrouwen boos op de Verenigde Naties

In het nieuwe document voor de rechten van de vrouwen, uitgegeven door de Verenigde Naties, hebben vrouwen een stuk minder universele rechten dan de uitgave van twintig jaar eerder. Veel vrouwenorganisaties zijn hels over de tekst.

Vrijheid van seksualiteit, het mogen weigeren van seks, enige vorm van gelijkwaardigheid met de man en ander leuks is behoorlijk afgezwakt in het pas verschenen VN-document. De reden hiervan is de toegenomen invloed van Amerikaanse reliekneuzen, bekrompenheid uit Afrikaanse landen, het Vaticaan dat nu eenmaal het vaticaan is, het xenofobische Rusland en last but not least, de op de Koran gestoelde meningen uit moslimlanden.

Ongeveer duizend vrouwengroepen en niet-gouvernementele organisaties zijn hierover behoorlijk verbolgen en hebben gezamenlijk een protestbrief ondertekend en opgestuurd naar het VN-hoofdkwartier.

Volgens onze eigen Jet Bussemaker, die een nietszeggend erebaantje bij een vage club binnen de VN heeft bemachtigd, valt het allemaal best mee. Vrouwenrechten worden zelfs hier en daar 'mensenrechten' genoemd.

Homo's, Lesbo's en transgenders worden totaal niet genoemd in het document.