Komst imams was 'zeer risicovol'

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof vond het 'zeer risicovol voor moslims en niet-moslims' dat op 8 maart in Rijswijk een gala zou worden gehouden met buitenlandse imams. Daarom heeft hij het ministerie van Buitenlandse Zaken 'dringend' verzocht hun al verleende visa toch in te trekken. Dat blijkt uit een bijlage bij een brief die het kabinet dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De visa zijn inderdaad ingetrokken. Het ging volgens Schoof om geestelijken die in contact staan met radicaalislamitische personen of organisaties. Hun boodschap zou 'sterk antidemocratisch' zijn en een 'negatieve invloed' kunnen hebben op jongeren.

De bijeenkomst zou plaatshebben in een tijd van 'grote maatschappelijke onrust' over het jihadisme.