Mensenrechtenactiviste Astrid Essed keurt aanslag op PVV'ers goed

De mensenrechtenactiviste Astrid Essed betuigt in een prominente verklaring op haar eigen site astridessed.nl en Indymedia van harte haar adhesie met de mensenrechten schendende AFA-terreuraanslag op de leefomgeving van PVV'ers.

“Hierbij betuig ik van harte mijn adhesie met de verzetsdaad in
de vorm van bekladding van huizen en auto's van PVV'ers in Fryslan.
Want zo'n actie komt natuurlijk niet uit de lucht vallen

In de mensenrechten is onder andere vastgelegd dat ieder mens gevrijwaard dient te zijn van terreur en aanslagen op zijn persoon of leefomgeving om zijn politieke voorkeur of mening.

Kennelijk zijn PVV'ers voor haar geen mensen en is alles geoorloofd om PVV'ers te bestrijden. Op de site ligarechtenvandemens.nl waar zij zichzelf voorstelt staat onder andere te lezen: Stelregel mijnerzijds is, dat ik mij bij mijn activiteiten laat leiden door de handhaving van mensenrechtenregels, zonder aanzien des lands, persoons of sociale groep.

Haar adhesiebetuiging lijkt er toch van te getuigen dat de PVV'er dé uitzondering op die stelregel is.

Astrid Essed is verder een beruchte actieve bestrijdster van Zwarte Piet en voorvechtster van slachtofferschapsrechten voor gekwetste allochtone minderheden.