D66: schoolwijkagent tegen radicalisering

Om radicalisering onder leerlingen op vmbo- en mbo-scholen sneller aan te pakken wil D66 dat het kabinet schoolwijkagenten gaat inzetten. De partij doet dat voorstel woensdag tijdens een Kamerdebat met minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD).

Volgens D66-Kamerlid Magda Berndsen dreigt een grote groep jongeren te radicaliseren. Er is onvoldoende capaciteit om die allemaal in de gaten te houden. Deze speciale wijkagent kan voor leraren, ouders en leerlingen het aanspreekpunt worden om die gedragsverandering te bespreken.

Leraren en ouders weten vaak niet wat ze moeten met een leerling die dreigt te radicaliseren, aldus Berndsen. De wijkschoolagent kan als vraagbaak dienen voor leraren en ouders. Daarnaast kan de agent een vertrouwensrelatie met de leerlingen opbouwen.