West-Brabant tegen tracé hoogspanningslijn

Veertien gemeenten in West-Brabant en de provincie verzetten zich tegen het tracé voor een nieuwe hoogspanningsleiding tussen Borssele en Tilburg. In een brief aan minister Henk Kamp van Economische Zaken (VVD) concluderen ze dat er geen draagvlak is voor zijn keus. Ze vragen hem tijd om samen te zoeken naar een ander tracé.

Volkomen onverwacht werd het beoogde tracé van de hoogspanningsleiding (380.000 volt) eind augustus naar het zuiden verlegd. Volgens Den Haag is het nieuwe tracé nodig omdat onderzoek uitwijst dat de leiding vanwege risico's niet gecombineerd kan worden met een bestaande hoogspanningsleiding. De koerswijziging leidde tot een storm van protest. In Oosterhout kwamen duizenden inwoners in opstand.