Aantal grutto's blijft afnemen

Door een structureel tekort aan jonge vogels komt het voortbestaan van de grutto in Nederland in gevaar. Vorig jaar waren onvoldoende jonge grutto's in staat om uit te vliegen om de populatie op peil te houden, meldde Vogelbescherming Nederland dinsdag. Veel vogels gaan dood als het gras wordt gemaaid en ze niet weg kunnen komen.

Het grasmaaien begint door het aanhoudend warme weer vaak al in april en ook daarna volgen dan nog diverse maairondes. Elke keer gaan nesten verloren en sterven opgroeiende kuikens, omdat die nog niet kunnen vliegen, aldus de vereniging.

Al tientallen jaren neemt het aantal gruttos af: waren er in de jaren zestig zo'n 125 duizend broedparen, in 2011 waren het er nog maar veertigduizend. De vogelbescherming vraagt provincies te kiezen voor collectieve gebiedsplannen met veel en kwalitatief goed beheer. Zo'n aanpak kan de afname stoppen of zelfs tot een toename leiden.