School verwijdert cartoon na klacht moslims

De vmbo-school het Kennemer College te Heemskerk heeft op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt hoe zij over vrijheid van meningsuiting en de cartoonmoorden denkt. De schoolleiding heeft namelijk besloten om een vrij onschuldige tekening van pulpblad Charlie Hebdo ter verwijderen. Moslimkoters hadden namelijk geklaagd en vonden de afbeelding kwetsend voor hun geloof.

Het betrof de afbeelding waarop Mohammed (wreden zijn met hem) innig zoenend met een cartoonist te zien is. De tekening wordt begeleid met de tekst amour plus fort que la haine,. Een leraar was zo handig geweest dit ergens op te hangen.

"Ze reageerden er erg emotioneel op en hebben de poster als kwetsend ervaren", aldus directrice Marleen Lemstra. "We hebben het over kinderen van 12 tot en met 15 jaar van beroepsgerichte vmbo-opleidingen die de Franse tekst niet begrepen. Zij zien de nuances niet en ervaren de afbeelding, die in een krant stond, als kwetsend voor hun geloof."

Na de aanslag in Parijs stond een groot deel van de goegemeente in de rij om uiterst politiekcorrect te laten weten dat het vertoonde geweld niets met de islam te maken zou hebben, de reactie van de kinderen op de poster is dan ook enigszins verrassend te noemen.

De godslasterende leraar heeft inmiddels een rondje door alle klassen gedaan om zijn excuses aan te bieden.

Marleen Lemstra draait een klein beetje om de verwijderactie te rechtvaardigen en noemt de leerlingen van haar school dan ook te dom om de posters te kunnen begrijpen: "Natuurlijk is er hier vrijheid van meningsuiting, maar dat moet wel respectvol zijn en niet ongenuanceerd. Pamfletten en posters horen niet in een school. Docenten willen graag de discussie voeren met de leerlingen, we lopen er niet voor weg. Maar men moet zich realiseren dat het hier niet om leerlingen van havo of vwo gaat; deze groep snapt de afbeelding niet. En laten we wel wezen, we weten dat het tijdschrift Charlie Hebdo op de grens zat. Dat is soms ook beledigend. Wil je dat in een school? Tolerantie kent ook grenzen".

Vanuit het leukste dorp van Noord-Holland waren ook andere geluiden te horen, namelijk van ouders die wél begrijpen dat een seculiere school zich niet moet laten ringeloren door een religie. "Is dit geen omgekeerde wereld na alles wat er in Parijs is gebeurd? Een leraar moet de klassen rond om zijn excuses aan te bieden omdat leerlingen van Marokkaanse en Turkse afkomst zich beklagen over een tijdschrift dat juist de vrijheid van meningsuiting centraal stelt", stellen enkele bezorgde moeders.

Het is niet helemaal duidelijk of de school tekeningen van leuke varkentjes of Lego Star Wars wel toestaat. De ietwat dhimmitude directie heeft inmiddels een excuusbrief naar alle ouders gestuurd.