Werkgevers willen flexibeler cao's

De arbeidsvoorwaarden in cao's moeten hoognodig worden aangepast aan de realiteit van de huidige arbeidsmarkt. De economische crisis, de globalisering en de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied vergroten voor werkgevers de noodzaak zich te concentreren op meer flexibiliteit en hogere kwaliteit. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN in hun dinsdag verschenen Arbeidsvoorwaardennota 2015.

De flexibiliteit zou moeten bestaan uit meer ruimte voor individuele afspraken, beloningsvormen die mee-ademen met de economische omstandigheden en het afbouwen van onregelmatigheidstoeslagen. Tegelijkertijd moeten flexkrachten meer zekerheden krijgen.