Polderjihadisten laken opsluiting terroristen

Hilariteit alom, gisteren tegenover de Tweede Kamer in Den Haag. Een groepje zelfbenoemde polderjihadi's hebben het voor elkaar gekregen om tijdens het kerstreces van diezelfde Kamer een demonstratie te houden. Dit ten gunste van hun broeders die een eenzame kerst hadden op de terroristenafdelingen van de Penitentiaire Inrichtingen van Vught en De Schie.

Na een paar keer het hoofd tegen de koude grond gedrukt te hebben, waarbij geroepen werd dat God de grootste heeft is, kon het feest beginnen. In de ogen van de uiterst intolerante demonstranten (slechts 'broeders' mochten zich aansluiten bij de demonstratie) is het opsluiten van terroristen een misdaad tegen de menselijkheid.

Maar daar hield de onbedoelde humor niet mee op. De P.I. Vught werd –niet geremd door enig historisch besef- vergeleken met vernietigingskamp Auswitsch. De geschiedenis zou zich herhalen, als we tenminste de amateuristisch in elkaar geknutselde demonstratieborden mogen geloven. In de ogen van de doorgeleerde mannen is er geen enkel verschil tussen concentratiekamp Vught en de huidige gevangenis. Bovendien worden de daar aanwezig gevangenen elke dag in hun anus gekeken. Dit om te voorkomen dat gedetineerden eventueel allerlei niet-toegestane voorwerpen zouden meesmokkelen in hun kontgat. De praktische kant van deze controle wordt uiteraard genegeerd: de bewakers zouden genieten van deze vernederende handeling.

Ook de gebruikelijke litanie van het slachtofferschap van moslims ontbrak niet op het pleintje: wat de maatschappij tegenwoordig doet met moslims lijkt op 'wat Hitler deed' en bepaalde media (PowNed en GeenStlijl werden bij name genoemd) zijn er de oorzaak van dat moslims bedreigd worden. In de ogen van de aanwezige mohammedanen was de opmerking 'Nederland vraagt om een aanslag' dan ook een heel logische gevolgtrekking van het voorafgaande gewauwel. Een rechtstreekse bedreiging aan het adres van Nederland geuit door een groepje in het hartje van de Hofstad.

Het meest grappige wel was de opmerking dat in Nederland geen vrijheid van meningsuiting heerst. Tevens wisten de heren, sorry: broeders, het in alle vrijheid en zonder enige belemmering te presteren om te roepen dat personen die onwelgevallige meningen verkondigen, zonder al te veel omhaal opgesloten worden. Daarna ging eenieder weer –in alle vrijheid- zijn weegs.

De oproep van de broeders is trouwens ook wel de moeite van het pijnigen van de ogen waard. Let hierbij niet teveel op de taalfouten.