Definitief akkoord over cao PostNL

PostNL heeft een definitief akkoord gesloten met de vakbonden over een nieuwe cao. Dat meldde het postbedrijf woensdag.

In november bereikten de partijen al een principeovereenkomst. Na instemming van de leden van de bonden is dat akkoord nu definitief.

De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. Medewerkers ontvangen komend jaar een salarisverhoging in drie stappen. Per 1 januari gaat het om een procent salarisverhoging en per 1 september om 0,7 procent. Tot slot volgt per 1 december nogmaals 0,7 procent.

Daarnaast zal de eigen bijdrage in de pensioenpremie trapsgewijs stijgen van vier naar zes procent. De eigen bijdrage zal daarna tot en met 2017 in principe niet verder stijgen.

Het akkoord geldt voor ongeveer twintigduizend medewerkers van PostNL, circa een derde van het totaal aantal mensen dat bij het bedrijf werkt.