Vakbonden hekelen goedkoop doorwerken na AOW

Het kabinetsplan om mensen na hun AOW-gerechtigde leeftijd te laten doorwerken zorgt voor 'oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt'. Dat stellen vakorganisaties FNV, CNV en VCP vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De bonden vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet 65-plussers langer aan het werk wil houden, terwijl ruim 600.000 mensen werkloos thuis zitten. Zij vrezen bovendien voor verdringing van echte banen. 65-plussers zijn voor werkgevers goedkoper dan andere werknemers, omdat er voor hen bijvoorbeeld minder werknemersverzekeringen hoeven te worden betaald. Ook werken zij vaker tegen een lager loon.

"De werkloze 55-plusser krijgt een klap in het gezicht in plaats van steun in de rug door deze maatregel", stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen.

In de Tweede Kamer wordt binnenkort vergaderd over het plan. De Raad van State uitte onlangs ook al kritiek op het wetsvoorstel.