Vermogen corporaties gegroeid

Het vermogen van woningcorporaties is vorig jaar met 12,8 miljard euro gestegen tot 45,3 miljard. Dit staat in het Sectorbeeld 2014 dat het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) donderdag heeft gepresenteerd.

De corporaties hadden te maken met een stijging van de inkomsten uit verhuur en boekten een verlaging van de kosten voor onderhoud en beheer in. Ze vrezen wel voor betaalbaarheidsproblemen bij huurders door de stijgende woonlasten. En het resultaat van de commerciële activiteiten, waaronder het verkopen van huizen, was in 2013 negatief: totaal is er dat jaar op deze activiteiten circa 170 miljoen euro verlies geleden.

De corporaties maakten zich onlangs nog grote zorgen dat ze een zware dobber zouden krijgen aan de door de overheid opgelegde verhuurdersheffing, een bedrag dat oploopt tot 1,7 miljard in 2017.