PvdA slaat alarm om kind gedetineerde moeder

De Partij van de Arbeid slaat opnieuw alarm over de zorg voor kinderen van wie de moeder in de gevangenis zit. Twee jaar geleden vond het voorstel van de partij om in iedere gemeente een hulpverlener te belasten met het organiseren van de zorg voor deze kinderen, overal gehoor in Den Haag. Maar uit een belronde langs 55 gemeenten blijkt volgens de PvdA dat er maar in twee plaatsen zo'n hulpverlener is.

"Ronduit schokkend", aldus PvdA-Kamerlid Marith Rebel-Volp. Ze wil een debat. Jaarlijks verblijven ruim drieduizend vrouwen in een gevangenis. Van hen is ongeveer zeventig procent moeder van in ieder geval twee kinderen.

"Als je moeder achter de tralies verdwijnt is dat heel ingrijpend voor een kind", aldus Rebel-Volp. "De overheid heeft dan de taak om voor deze kinderen te zorgen. Dat ze ergens onderdak hebben en dat er hulp is bij alle lastige vragen die deze kinderen hebben, ook als moeder weer thuis is."

De PvdA deed zelf onderzoek. "Het blijkt dat, twee jaar later, maar twee gemeenten verwezen naar de coördinator nazorg gemeenten, de aangewezen persoon om als regisseur op te treden voor kinderen die problemen ondervinden als hun moeder de gevangenis in moet", gaat Rebel-Volp verder.

Elf gemeenten hadden volgens de PvdA geen idee hoe ze met een dergelijke situatie moesten omgaan, dertien verwezen naar maatschappelijk werk, zes naar het centrum voor Jeugd en Gezin, tien naar jeugdzorg en dertien gemeenten verwezen naar een andere instantie van de gemeente. "Een keer werd er zelfs doorverwezen naar de Dienst Werk en Inkomen. Dat kan natuurlijk echt niet."