Schultz legt 'ruit' Eindhoven in handen Kamer

Minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) laat het al dan niet doorgaan van de rondweg rond Eindhoven aan de Tweede Kamer. De Kamer is diep verdeeld over de kwestie en stemt er deze week over.

Bij de voorstanders horen de fracties van VVD, PVV, CDA en SGP, samen 69 zetels. Tegen zijn in elk geval PvdA, SP, ChristenUnie, D66, GroenLinks en de PvdD, samen 74 zetels. De eenmansfracties en afsplitsingen van de PVV en de PvdA waren maandag niet bij het debat en het is onduidelijk hoe zij zullen stemmen.

Schultz zei dat ze zelf voorstander is van de ruit, net als de provincie Brabant, maar als de Kamer haar 'terugfluit', dan zal ze zich daar bij neerleggen en de afspraken met de provincie openbreken. Het Rijk heeft eerder 260 miljoen euro toegezegd voor de aanleg van de ruit.